دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)
کد کاربر
رمز
 
دوازده پيام مديريتي از حضرت اميرالمؤمنين علي عليه السلام:
 
۱- به جاي ازدياد کارها به تداوم صحيح آنها بينديشيد. «حکمت ۲۷۰»
۲- براي رسيدن به هدف ها و مقام هاي بلند، همّت بلند داشته باشيد.
«خطبه ۲۱۱ نهج البلاغه»
۳- از تجارب و اندرزها پند بگيريد و از آنها بهره برداري کنيد تا دچار نقص نشويد.
«نامه ۳۱، خطبه ۱۷۵»
۴- از شدت سختي نهراسيد، زيرا هراس، شکننده تر از خود کار است و به
گشايش امور اميدوار
باشيد. «حکمت ۱۶۶ و ۲۴۶»...
۵- اگر به انجام مسئوليتي گردن نهاديد، به آن وفا کنيد. «حکمت۳۲۷»
۶- هيچ وقت کارهاي اهم را فداي امور مهم نکنيد. «حکمت ۲۷۱»
۷- پيش از پذيرش هر کاري، به دانش آن مجهز شويد. «حکمت ۴۳۹»
۸- خويشتن را اصلاح کنيد تا خداوند کارهاي شما را اصلاح کند. «نهج البلاغه»
۹- پست ها، امانت و وسيله خدمتگذاري اند، نه منبع بهره برداري.
«خطبه ۱۳۱»
۱۰- پست ها ميزان آزمايش شمايند، بکوشيد تا سربلند بيرون آييد.
«خطبه ۳۳»
۱۱- مشورت پذير باشيد، اگر مشورت نکنيد، تباه مي شويد. «نامه ۶۹»
۱۲- با زيردستان خود مانند. پدري مهربان رفتار کنيد. «نامه ۵۲»
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>