دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)
کد کاربر
رمز
 

جملاتي از مرحوم علامه محمدتقي جعفري 

 • جامعه صنعتي‌، معبدي است كه قرباني مي‌خواهد.
 • جان آدمي‌، در زنداني است كه كليدش در دست خود اوست‌.
 • بي‌اعتنايي به وضع انسان‌ها، درست شبيه به بريدن جزء از مجموع
  پيكر است‌.
 • دواي جهالت‌هاي بشري‌، سؤال است‌. بياييد آنچه را نمي‌دانيم‌،
  سؤال كنيم و تا بتوانيم‌، سؤال‌ها را بي‌جواب نگذاريم‌.
 • جهان يا انسان‌ِ بدون حركت‌، مساوي است با نيستي‌.
 • بخنديم‌، امّا سرمايه خنده ما، گريه ديگران نباشد.
 • وجدان تاريخ‌، همواره قلمي براي كشيدن خطّ سرخ به اباطيل
  و مزخرفات دروغ‌گويان آماده كرده است‌.
 • به عقيدي ما، بشر يك ميليون اشتباه ندارد، بلكه تنها و تنها، يك اشتباه
  مرتكب شده است و آن اين است كه‌: هدف و ايده‌آل زندگي‌ِ خود را نمي‌داند.
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>