دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)
کد کاربر
رمز
 

رمز موفقیت

 • تنها راهی كه به شكست می انجامد، تلاش نكردن است.
 • بجای آنكه به تاریكی لعنت فرستید، یك شمع روشن كنید.
 • برای كسی كه آهسته و پیوسته می رود، هیچ راهی دور نیست.
 • امروز، اولین روز از بقیه عمر شماست.
 • كارتان را آغاز كنید، توانایی انجامش بدنبال می آید.
 • كسانی كه نمی توانند فرصت كافی برای تفریح بیابند، دیر یا زود وقت
   خود را صرف معالجه می كنند.
 • كیفیت جامع یعنی درست انجام دادن همه كارها در همان بار اول.
 • درباره درخت، بر اساس میوه‌اش قضاوت كنید، نه بر اساس برگهایش.
 • از لجاجت بپرهیزید كه آغازش جهل و پایانش پشیمانی است.
 • اگر جلوی اشتباهات خود را نگیرید، آنها جلوی شما را خواهند گرفت.
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>